پتروشیمی پردیس
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
فراخوان عمومي دعوت به مناقصه شماره 1/93
فراخوان عمومي دعوت به مناقصه شماره 1/93

شركت پتروشيمي پرديس در نظر دارد انجام خدمات عمومي مجتمع خود را از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

الف) موضوع مناقصه: خدمات عمومي شامل: تنظيفات صنعتي و غير صنعتي، سرايداري، فضاي سبز، چاپ و تكثير، اپراتوري مركز تلفن، راهبري وسايل نقليه سبك و ...

ب) نشاني مناقصه گذار: عسلويه-منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-محدوده طرح هاي پتروشيمي-مجتمع پتروشيمي پرديس.

ج) شرايط و مدارك مورد نياز:

1-توانايي تهيه و ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي معتبر به ميزان 2,000,000,000 ريال.

2-متقاضيان مي بايست با مراجعه به آدرس اينترنتي نسبت به تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارائه مستندات لازم به آدرس مندرج در سايت پتروشيمي پرديس حداكثر به مدت 10 روز از تاريخ چاپ اين آگهي اقدام نمايند.

بديهي است شركت هايي كه در ارزيابي كيفي مورد تأييد قرار گيرند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت خواهند شد.

ضمنأ هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                            روابط عمومي شركت پتروشيمي پرديس
Date:
1393/12/17
Review:
2036
Source:
Powered by DorsaPortal