در هفته محیط زیست رقم خورد؛

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 

در هفته محیط زیست و در راستای مسئولیت اجتماعی با تمدید 3 ساله تفاهم نامه با سازمان حفاظت از محیط زیست، چتر حمایتی پردیس بر سر حرا گسترده تر شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش ترانس های هوایی مازاد خود به شماره مزایده 948/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ 

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد فروش خودروهای از رده خارج خود به شماره مزایده 939/PPC-1403 را از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 

پتروشیمی پردیس با بهینه سازی شرایط تولید در برنامه های تعمیرات اساسی و برنامه ریزی دقیق برای پایداری تولید به رکورد جدیدی در تولید ماهیانه محصول اوره دست یافت که از ابتدای راه اندازی فاز سوم شرکت در سال 1396 تاکنون بی سابقه بوده است.

   


مسئولیت اجتماعی تعهد مستمر ما در قبال اجتماع پیرامونی است

شرکت پتروشیمی پردیس برای مسئولیت‌های اجتماعی خود و مشارکت با جامعه ذینفعان، فعالیت‌های خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را بخش مهمی از فرآیند کسب‌وکار خود می‌داند و با احترام به قانون جامعه ذی نفعان و رعایت قواعد و قوانین اخلاقی تجارت تلاش دارد هم در جایگاه یک سیستم شفاف و پاسخگو، منشأ اثرات مناسبی در سطح جامعه ذی نفعان خود باشد و هم مشارکت مناسبی در توسعه پایدار کشور عزیزمان، ایران اسلامی داشته باشد.

About Image

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0